Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (TUVET)

TUVET-hanke on päättynyt, eikä verkkosivuja enää päivitetä. Lämmin kiitos kaikille hankkeen matkassa mukana olleille. Tutustu hankkeen loppuraporttiin tästä linkistä: TUVET-loppuraportti.

TUVET-hankkeen (1.12.2018 – 31.12.2021) tarkoituksena oli tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa vaativaan erityiseen tukeen. Lisäksi hanke tuotti tutkimustietoa moniammatilliseen yhteistyöhön. Hankkeen tuottamaa tietoa voi hyödyntää perusopetuksen opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa.

Vaativa erityinen tuki tarkoittaa sitä, että oppilaalla on monenlaisia tuen tarpeita. Tutustu käsitteeseen tarkemmin täältä. Moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että oppilaan opetuksessa tehdään yhteistyötä monen ammattilaisen kesken.

Hanke tukee kansallisen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston eli VIP-verkoston toimintaa. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Sivustolla voit tutustua tutkimushankkeen taustoihin, tavoitteisiin sekä tuotettuihin materiaaleihin.

JULKAISUJA TUVET-HANKKEELTA!

Hankkeessa on julkaistu 5.11.2020 hankkeemme tutkijoiden Riikka Iisakan ja Elina Taljan kokoamat kirjallisuuskatsaukset tutkimusperustaisista opetusmentelmistä vaativassa erityisessä tuessa. Ensimmäinen ja toinen osa käsittelevät opettajajohtoisia menetelmiä sekä ikätovereiden tukeen perustuvia menetelmiä. Ne ovat vapaasti saatavilla kotisivuillamme ja toivomme niistä olevan iloa mahdollisimman monelle opettajalle, opiskelijalle ja opettajankouluttajalle.

Kansikuva: Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa, osa 1: Opettajajohtoiset menetelmät

Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa – kirjallisuuskatsaus. Osa 1: Opettajajohtoiset menetelmät. Talja, Elina & Iisakka, Riikka. 2020. (pdf avautuu uuteen ikkunaan)

Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa – kirjallisuuskatsaus. Osa 2: Ikätoverien tukeen perustuvat menetelmät. Talja, Elina & Iisakka, Riikka. 2020. (pdf avautuu uuteen ikkunaan)

Alla olevalla lyhyellä (n. 3 min) videolla voit tutustua helposti hankkeen toimintaan: