Materiaali

TUVET-HANKKEEN MATERIAALIT

Tänne kootaan tutkimushankkeessa tuotettua materiaalia sekä täydennyskoulutusten koulutusmateriaalia.

Materiaalia voidaan hyödyntää muun muassa opetuksessa, opettajankoulutuksessa sekä opettajien täydennyskoulutuksissa.

TUVET-HANKKEEN JULKAISUT: 

Kansikuva: Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa, osa 1: Opettajajohtoiset menetelmätKansikuva: Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa, osa 2: Ikätoverien tukeen perustuvat menetelmät

TUVET-HANKKEESSA VALMISTUNEET OPINNÄYTETYÖT:

  • TUVET-VIDEOMATERIAALI:

Voit seurata hankkeen julkaisemia videoita YouTubessa klikkaamalla tästä linkistä. Videot avautuvat uuteen ikkunaan.

TÄYDENNYSKOULUTUSTEN MATERIAALI:

Osa koulutusten materiaaleista ei ole julkaistavissa verkkosivuillamme mm. tietosuojasyistä. Alla olevat koulutusmateriaalit ovat vapaasti käytettävissä.

Loppuseminaarin 2021 materiaalit:

Suvianna Hakalehdon diasarja: Työrauha, turvallisuus ja oppimisen tuki oppilaan oikeuksina (pdf)

TUVET-hankkeen tuloksia diasarja: TUVET-hankkeen tuloksia (pdf)

Pirjo Koivulan dioja voit pyytää sähköpostitse osoitteesta tuvet@uef.fi .

Sanapilvi terveisistä ja palautteista TUVET-hankkeelle

Syksyn 2020 koulutusmateriaaleja:

Eija Kärnän diasarja: Hyvinvoinnin lisääminen varhaiskasvatuksessa toimintaympäristöä monitoimijaisesti kehittämällä. Case LaTVa-hanke (pdf)

Raija Kattilakosken diasarja: Oppimisympäristö muuttuu – Muuttuuko toiminta? (pdf)

Elina Kontu diasarja: Miten asiantuntijan oma hyvinvointi rakentuu (pdf)

Webinaarien muu materiaali:

Sanapilvet

Flinga-seinät

Kevään 2020 koulutusmateriaaleja:

Mirva Poikolan diasarja: Vaativa erityinen tuki (pdf)

Riikka Iisakka & Elina Talja diasarja: Tutkimusperustaisuutta ja ammatillista viisautta (pdf)

Lauri Räty diasarjat: Ipad arvioinnin ja opetuksen tukena(pdf)

Book creator -ohjeita (pdf)

Etäopetus-video ja Tukea etäopetukseen -diat (pdf)

100 ideaa opetukseen (pdf)

Osa Kouvolan ja Oulun koulutusmateriaaleista on tekijänoikeussyistä lähetetty ainoastaan koulutukseen osallistuneille henkilöille sähköpostitse.

Syksyn 2019 koulutusmateriaaleja:

Osallistujien luomat sanapilvet dialogisuudesta (verkkosivu)

Mirva Poikolan diasarja: Vaativa erityinen tuki (pdf)

Aino Äikkään diasarja: Toimivan moniammatillisen, monitoimijaisen ja monialaisen työskentelyn rakentuminen (pdf)

Kaarina Mönkkösen diasarja: Dialogisuus – hyvä sana, mutta vaativa laji (pdf)

Merja Mannerkosken diasarja: Dialogisuus työtapana pedagogiikassa ja pedagogisena keinona (pdf)

Kevään 2019 koulutusmateriaaleja:

Sanna Haanpään diasarja: Lapsen osallisuus ja oikeudet moniammatillisessa yhteistyössä (pdf)

Piia Ruudun diasarja: Piia Ruudun koulutusdiat (pdf)