Materiaali

TUVET-HANKKEEN MATERIAALIT

Tänne kootaan tutkimushankkeessa tuotettua materiaalia sekä täydennyskoulutusten koulutusmateriaalia.

Materiaalia voidaan hyödyntää muun muassa opetuksessa, opettajankoulutuksessa sekä opettajien täydennyskoulutuksissa.

TUVET-HANKKEESSA VALMISTUNEET OPINNÄYTETYÖT:

TUVET-VIDEOMATERIAALI:

Voit seurata hankkeen julkaisemia videoita YouTubessa klikkaamalla tästä linkistä.

TÄYDENNYSKOULUTUSTEN MATERIAALI:

Osa koulutusten materiaaleista ei ole julkaistavissa verkkosivuillamme mm. tietosuojasyistä. Alla olevat koulutusmateriaalit ovat vapaasti käytettävissä.

Kevään 2020 koulutusmateriaaleja:

Mirva Poikolan diasarja: Vaativa erityinen tuki (pdf)

Riikka Iisakka & Elina Talja diasarja: Tutkimusperustaisuutta ja ammatillista viisautta (pdf)

Lauri Räty diasarjat: Ipad arvioinnin ja opetuksen tukena(pdf)

Book creator -ohjeita (pdf)

Etäopetus-video ja Tukea etäopetukseen -diat (pdf)

100 ideaa opetukseen (pdf)

Osa Kouvolan ja Oulun koulutusmateriaaleista on tekijänoikeussyistä lähetetty ainoastaan koulutukseen osallistuneille henkilöille sähköpostitse.

Syksyn 2019 koulutusmateriaaleja:

Osallistujien luomat sanapilvet dialogisuudesta (verkkosivu)

Mirva Poikolan diasarja: Vaativa erityinen tuki (pdf)

Aino Äikkään diasarja: Toimivan moniammatillisen, monitoimijaisen ja monialaisen työskentelyn rakentuminen (pdf)

Kaarina Mönkkösen diasarja: Dialogisuus – hyvä sana, mutta vaativa laji (pdf)

Merja Mannerkosken diasarja: Dialogisuus työtapana pedagogiikassa ja pedagogisena keinona (pdf)

Kevään 2019 koulutusmateriaaleja:

Sanna Haanpään diasarja: Lapsen osallisuus ja oikeudet moniammatillisessa yhteistyössä (pdf)

Piia Ruudun diasarja: Piia Ruudun koulutusdiat (pdf)