Materiaali

Tänne kootaan tutkimushankkeessa tuotettua materiaalia sekä täydennyskoulutusten koulutusmateriaalia.

Materiaalia voidaan hyödyntää muun muassa opetuksessa, opettajankoulutuksessa sekä opettajien täydennyskoulutuksissa.

TUVET-VIDEOMATERIAALI:

Voit seurata hankkeen julkaisemia videoita YouTubessa klikkaamalla tästä linkistä.

TÄYDENNYSKOULUTUSTEN MATERIAALI:

Osa koulutusten materiaaleista ei ole julkaistavissa verkkosivuillamme mm. tietosuojasyistä. Alla olevat koulutusmateriaalit ovat vapaasti käytettävissä.

Syksyn 2019 koulutusmateriaaleja:

Osallistujien luomat sanapilvet dialogisuudesta

Mirva Poikolan diasarja: Vaativa erityinen tuki

Aino Äikkään diasarja: Toimivan moniammatillisen, monitoimijaisen ja monialaisen työskentelyn rakentuminen

Kaarina Mönkkösen diasarja: Dialogisuus – hyvä sana, mutta vaativa laji

Merja Mannerkosken diasarja: Dialogisuus työtapana pedagogiikassa ja pedagogisena keinona

Kevään 2019 koulutusmateriaaleja:

Sanna Haanpään diasarja: Lapsen osallisuus ja oikeudet moniammatillisessa yhteistyössä

Piia Ruudun diasarja: Piia Ruudun koulutusdiat