Tutkimus

koulun käytäväHankkeen tarkoitus

TUVET-hanke kehittää opettajankoulutusten ja työssä olevien opettajien vaativan erityisen tuen osaamista.

Vaativa erityinen tuki on pitkäkestoista ja moniammatillista ja se suunnataan oppilaille, joilla on esimerkiksi vakavaa psyykkistä oireilua, kehitysvammadiagnoosi tai monivammaisuutta. Voit tutustua käsitteeseen tarkemmin tästä linkistä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvia tukiratkaisuja. Hanke kokoaa hyvät pedagogiset ja moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvät käytännöt. Hanke vastaa tukiratkaisujen ja käytäntöjen kokeilusta ja mallintamisesta.

vuodenajat kuvinHankkeen tausta

Hanke linkittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoon eli VIP-verkostoon, jonka kanssa saavutetaan yhteistyöetuja. VIP-verkostoon voit tutustua heidän nettisivuillaan tästä linkistä.

Hanke vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Vaativan erityisen tuen ryhmän kehittämisehdotukseen lisätä vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvää osaamista, lapsen tuen tarpeen tunnistamiseen, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvää osaamista sekä muuta erityispedagogista osaamista opettajien, erityisopettajien ja muiden oppilaan kanssa työskentelevien ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Vaativan erityisen tuen ryhmän kehittämisehdotukseen voit tutustua tästä linkistä.

Hankkeen tavoitteet kuviona

Kuuntele hankkeen tavoitteet videolta tästä linkistä.

Tuvet tutkimuksen tavoitteet kuviona

 

Tutkimuksen tutkimustiedote ja tietosuojaseloste

Tutkimuksen tutkimustiedote: TUVET tutkimustiedote

Tutkimuksen tietosuojaseloste: verkkosivuilla / TUVET tietosuojaseloste -pdf-muodossa