Tutkimus

TUTKIMUS

Hankkeen tarkoitus ja toimijat

Hankkeen toimijat: Itä-Suomen yliopisto koordinaattorina, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot partnereina. Tiivis yhteistyö Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja VIP-verkoston kanssa.

TUVET-hanke kehittää opettajankoulutusten ja työssä olevien opettajien vaativan erityisen tuen osaamista. Hankkeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2018 – 30.06.2021.

Vaativa erityinen tuki on pitkäkestoista ja moniammatillista ja se suunnataan oppilaille, joilla on esimerkiksi vakavaa psyykkistä oireilua, kehitysvammadiagnoosi tai monivammaisuutta. Voit tutustua käsitteeseen tarkemmin tästä linkistä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvia tukiratkaisuja. Hanke kokoaa hyvät pedagogiset ja moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvät käytännöt. Hanke vastaa tukiratkaisujen ja käytäntöjen kokeilusta ja mallintamisesta.

Hankkeen toimintasuunnitelma on jaettu työpaketeiksi

Voit tutustua työpakettien tarkempiin sisältöihin klikkaamalla kuvalinkkiä.

Voit kuunnella hankkeen yleistavoitteet videolta tästä linkistä.

     

Hankkeen taustalla vaativan erityisen tuen kehittämisehdotukset

Hanke linkittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoon eli VIP-verkostoon, jonka kanssa saavutetaan yhteistyöetuja. VIP-verkostoon voit tutustua heidän nettisivuillaan tästä linkistä.

Vaativan erityisen tuen kehittämisraportin kansi

Hanke vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Vaativan erityisen tuen ryhmän kehittämisehdotukseen lisätä vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvää osaamista, lapsen tuen tarpeen tunnistamiseen, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvää osaamista sekä muuta erityispedagogista osaamista opettajien, erityisopettajien ja muiden oppilaan kanssa työskentelevien ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Vaativan erityisen tuen ryhmän kehittämisehdotukseen voit tutustua klikkaamalla raporttia tai tästä linkistä.

Tutkimuksen tutkimustiedote ja tietosuojaseloste

Tutkimuksen tutkimustiedote: TUVET tutkimustiedote

Tutkimuksen tietosuojaseloste: verkkosivuilla / TUVET tietosuojaseloste -pdf-muodossa