Koulutus

Tervetuloa osallistumaan TUVET-hankkeen maksuttomiin täydennyskoulutuksiin!

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ SYKSYN 2019 KOULUTUKSEEN

Syksyn 2019 täydennyskoulutus järjestetään Kuopiossa, Tamperessa, Vaasassa, Helsingissä ja Rovaniemellä. Koulutuksen aiheena on ”Dialogisuus ja vaativa erityinen tuki”. Koulutukseen osallistuminen on kaikille avoin ja maksuton.

Täydennyskoulutuspäivän aamupäivän osuudessa avataan ensin tarkemmin vaativan erityisen tuen käsitettä sekä käsitellään moniammatillisuutta, monitoimijaisuutta ja monialaisuutta sekä dialogisuutta pedagogisena keinona. Aamupäivän osuudesta vastaavat erityispedagogiikan yliopistonlehtori, KT, Aino Äikäs, projektitutkija, KM, Mirva Poikola ja projektitutkija, KM, Merja Mannerkoski.

Täydennyskoulutuksen iltapäiväosuus tarjoaa luentojen sekä yhteisen työskentelyn avulla tietoa dialogisuudesta työmenetelmänä ja dialogista vuorovaikutusta edistävistä tekijöistä. Iltapäivällä kuullaan sosiaalityön yliopistonlehtori, YTT, Kaarina Mönkkösen videoalustus Dialogisuus hyvä sana, mutta vaativa laji, jossa hän käsittelee vuorovaikutusosaamista oppilaan toimijuuden tukemisessa, dialogisuutta kommunikaationa ja suhteena sekä dialogisuutta yhteisössä. Aiheesta jatkaa ja sitä syventää yliopisto-opettaja, KM, Anniina Kämäräinen, joka viimeistelee aihetta sivuavaa väitöskirjaansa. Yhteisen työskentelyn aikana käsitellään dialogisuutta ja sen merkitystä vuorovaikutuksen rakentumisessa aitoja vuorovaikutustilanteita tarkastellen. Niiden pohjalta keskustellaan dialogisuutta edistävistä tekijöistä pedagogisissa ja kasvatuksellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät (vaativan erityisen tuen) moniammatilliset toimijat.

Koulutusmarkkinoinnissa teemme yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehallintovirasto

KOULUTUSPAIKAT:

Kuopio 29.10. klo 9-16, 100 paikkaa (tilaa)

Koulutuspaikka: Itä-Suomen yliopisto, Canthia

Tampere 30.10. klo 9-16, 200 paikkaa (tilaa)

Koulutuspaikka: Tampereen seudun työväenopisto

Yhteistyössä:

LSS AVI logo

 

 

Vaasa 31.10. klo 9-16, 110 paikkaa (tilaa)

Koulutuspaikka: Valtion virastotalo

Yhteistyössä:

LSS AVI logo

 

 

Helsinki 6.11. klo 9-16, 230 paikkaa (tilaa)

Koulutuspaikka: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimipiste

Yhteistyössä: Helsingin kaupunki

Rovaniemi 7.11. klo 9-16, 300 paikkaa (tilaa)

Koulutuspaikka: Lapin yliopisto

TUVET koulutukset syksy 2019