Koulutus

Tervetuloa osallistumaan TUVET-hankkeen maksuttomiin täydennyskoulutuksiin!

TUVET-hanke järjestää maksutonta täydennyskoulutusta vaativan erityisen tuen toimijoille. Koulutuksia järjestetään Suomessa eri paikkakunnilla syys- ja kevätkausilla 2019 ja 2020. Lisäksi keväällä 2021 järjestetään hankkeen päätösseminaari.

Keväällä 2020 järjestetään täydennyskoulutusta teemalla Vaativa erityinen tuki ja pedagogiikka:

Ilmoittautuminen kevään 2020 koulutukseen

KEVÄT 2020: Vaativa erityinen tuki ja pedagogiikka –koulutusinfo

 

TUVET-hanke on järjestänyt täydennyskoulutusta seuraavin teemoin:

Kevät 2019 – Lapsen osallisuus ja oikeudet moniammatillisessa yhteistyössä

Sysky 2019 – Vaativa erityinen tuki ja dialogisuus

Klikkaamalla teemaa, pääset tutustumaan siihen liittyvään koulutusmateriaaliin.

 

Täydennyskoulutuksiin liittyvä tutkimus

TUVET-hanke tuottaa tutkimusperustaista tietoa vaativan erityisen tuen osaamisen vahvistamiseksi ja opettajankoulutuksen sekä täydennyskoulutuksen kehittämiseksi. TUVET-täydennyskoulutuksissa tehdään kyselytutkimusta, johon toivomme runsaasti osallistujia.  Tutkimuskyselyyn voi vastata jo ennen koulutuspäivää (vahvistuskirje sisältää linkin) tai koulutuspäivän aluksi omalla laitteellasi. Suosittelemme vastaamista sähköisesti, mutta tarvittaessa kyselyyn voi vastata myös paperisella lomakkeella. Lisätietoa ja tietosuojaseloste tutkimuksesta.

 

Täydennyskoulutusten yhteyshenkilöt

Merja Mannerkoski                                                       Mirva Poikola

merja.mannerkoski@uef.fi                                          mirva.poikola@uef.fi

+358 504757024                                                           +358 505627998