Koulutus

Tervetuloa osallistumaan TUVET-hankkeen maksuttomiin täydennyskoulutuksiin!

TUVET-hanke järjestää maksutonta täydennyskoulutusta vaativan erityisen tuen toimijoille. Koulutuksia järjestetään Suomessa eri paikkakunnilla syys- ja kevätkausilla 2019 ja 2020. Lisäksi keväällä 2021 järjestetään hankkeen päätösseminaari.

 

Syksyllä 2020 järjestetään täydennyskoulutusta webinaarina teemalla Hyvinvoiva opetus- ja kasvatusalan ammattilainen moninaisisissa toimintaympäristöissä:

Ilmoittautuminen syksyn 2020 webinaariin

Syksy 2020: Hyvinvoiva opetus- ja kasvatusalan ammattilainen moninaisissa toimintaympäristöissä –koulutusinfo

 

TUVET-hanke on järjestänyt täydennyskoulutusta seuraavin teemoin:

Kevät 2019 – Lapsen osallisuus ja oikeudet moniammatillisessa yhteistyössä

Syksy 2019 – Vaativa erityinen tuki ja dialogisuus

Kevät 2020 – Vaativa erityinen tuki ja pedagogiikka

Klikkaamalla teemaa, pääset tutustumaan koulutusmateriaaleihin.

 

Täydennyskoulutuksiin liittyvä tutkimus

TUVET-hanke tuottaa tutkimusperustaista tietoa vaativan erityisen tuen osaamisen vahvistamiseksi ja opettajankoulutuksen sekä täydennyskoulutuksen kehittämiseksi. TUVET-täydennyskoulutuksissa tehdään kyselytutkimusta, johon toivomme runsaasti osallistujia.  Tutkimuskyselyyn voi vastata jo ennen koulutuspäivää (vahvistuskirje sisältää linkin) tai koulutuspäivän aluksi omalla laitteellasi. Suosittelemme vastaamista sähköisesti, mutta tarvittaessa kyselyyn voi vastata myös paperisella lomakkeella. Lisätietoa ja tietosuojaseloste tutkimuksesta.

 

Täydennyskoulutusten yhteyshenkilöt:

Merja Mannerkoski                                                       Mirva Poikola

merja.mannerkoski@uef.fi                                         mirva.poikola@uef.fi

+358 504757024                                                         +358 505627998