Maaliskuu 2019

Opettajankoulutuksen kehittäminen

Kun täynnä mehua oleva tölkki kaatuu pöydälle, tarvitaan pöydän kuivaamiseksi paljon pyyhkeitä. Entä jos tölkistä napattaisiinkin tukevasti kiinni ennen kuin yksikään pisara valuu pois?

Monenlaiset yhteiskunnassa tapahtuvat asiat asettavat aina myös opettajankoulutuksen kehittämisen suurennuslasin alle. Hyvä niin!

Opettajaksi opiskelevat tarvitsevat koulutuksessaan varhaisen puuttumisen taitoja, jotta he voivat estää mehutölkkien kaatumisen. Tölkkiin tarttuminen on huomattavasti helpompaa kuin pöydän ja lattian kuivaaminen, eikä mehua saa koskaan takaisin. Jokaisen opettajan tulee tietää, miten tuki monenlaista osaamista ja yhteistyötä vaativissa tilanteissa toteutetaan omassa koulussa ja kunnassa. Kuka tahansa lapsi tai nuori voi nimittäin koulupolkunsa aikana tarvita paljon yksilöllistä, monialaista ja intensiivistä tukea.

Kaikki lapset oppivat ja kaikkien lasten tulee saada opetusta – yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti ja riittävän tuen turvin. Jatkuvasti meidän on syytä kehittää ja arvioida opettajille tarjottavia pedagogisia opintoja. Vaativan erityisen tuen sisältöjen kehittämisen avulla lisäämme opettajien ja muiden toimijoiden ymmärrystä sekä osaamista kohdata tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria mahdollisimman nopeasti tuen tarpeen ilmetessä.

Tähän tarpeeseen haluamme vastata; kehitämme vaativan erityisen tuen sisältöjä, joita kaikkien opettajiksi opiskelevien on olennaista tietää ja taitaa.

 

Elina Kontu, dosentti, Helsingin yliopisto

Satu Peltomäki, tekninen avustaja, Helsingin yliopisto