Loppuseminaari 2021

TUVET-loppuseminaari järjestettiin keväällä 2021

Ke 21.4.2021 klo 13.00-16.00 

Seminaarin aikataulu, zoom-linkki, aiheet ja puhujat

OHJELMASSA: 

Työrauha, turvallisuus ja oppimisen tuki oppilaan oikeuksina

Oikeustieteen professori Suvianna Hakalehto, Itä-Suomen yliopisto

OTT, VT Suvianna Hakalehto toimii oikeustieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii ja opettaa vahingonkorvausoikeutta, lapsioikeutta ja koulutusoikeutta. Oppilaan oikeudellista asemaa Suvianna on käsitellyt mm. teoksissaan Oppilaan oikeudet opetustoimessa (2012) ja Lapsioikeuden perusteet (2018) sekä toimittamassaan teoksessa Lapsen oikeudet koulussa (2015).

 

Vaativa erityinen tuki –yhteinen asiamme

Opetusneuvos Pirjo Koivula, Opetushallitus

KM, LO, EO Pirjo Koivulan asiantuntijuusalueena on oppimisen ja koulunkäynnin tuki, tähän liittyvä opetussuunnitelmatyö ja toimeenpanon tuki opetuksen järjestäjille. Hän toimii vaativan erityisen tuen VIP-verkoston vastuuhenkilönä Opetushallituksessa. Pirjo toimii myös Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskuksen Suomen koordinaattorina. Hän ollut mukana useissa Ulkoministeriön ja Euroopan Komission rahoittamissa kehitysyhteistyöhankkeissa Aasiassa ja Afrikassa sekä OECD:n ja UNESCOn työssä.

 

TUVET-hankkeen tuloksia

TUVET-hankkeen tutkijat Eija Kärnä, Aino Äikäs, Mirva Poikola, Merja Mannerkoski, Itä-Suomen yliopisto; Elina Kontu, Satu Peltomäki, Henri Pesonen, Helsingin yliopisto/Tampereen yliopisto; Raija Pirttimaa, Riikka Iisakka, Elina Talja, Jyväskylän yliopisto; Terhi Ojala, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri/VIP-verkosto

KT Aino Äikäs ja KT Henri Pesonen ovat tutkineet hankkeessa vaativan erityisen tuen käsitettä ja moniammatillista yhteistyötä vaativassa erityisessä tuessa.
Professori Eija Kärnä, KM Merja Mannerkoski ja KM Mirva Poikola ovat toteuttaneet hankkeen toimintaa koskevaa arviointitutkimusta ja opettajankoulutuksen verkko-opetuksen kehittämistä.
Dosentti Raija Pirttimaa, KM Riikka Iisakka ja KM Elina Talja ovat tutkineet vaativan erityisen tuen pedagogisia menetelmiä ja käytännön kokeiluja opetusharjoitteluissa.
Professori Elina Kontu ja KM Satu Peltomäki ovat tutkineet koulun toimintakulttuurin rakentumista.
KT Terhi Ojala on vastannut TUVET-hankkeen ja VIP-verkoston välisestä yhteistyöstä.