Työpaketti 3

Työpaketti 3: Moniammatillisen yhteistyön toimintamallin kehittäminen

Yhteistyössä erään yhtenäiskoulun kanssa kehitetään toimintamallia, joka tukee moniammatillisen yhteistyön toteuttamista. Toimintamallia kehitetään tutkimusperustaisesti Itä-Suomen yliopistossa.

  1. Toimintamallin kehittämisen alussa tehtiin valtakunnallinen kysely, jolla kartoitettiin moniammatillisten toimijoiden näkemyksiä moniammatillisen yhteistyön toimivista käytänteistä. Yhteistyökoulun opettajia haastateltiin, jotta saatiin tietoa siitä, miten moniammatillista yhteistyötä tulisi heidän mielestään toteuttaa.
  2. Haastatteluiden pohjalta yhteistyössä koulun oppilashuollosta vastaavien henkilöiden ja koulupsyykkarin kanssa suunniteltiin askelkartta, joka tukee moniammatillisen yhteistyön toteuttamista. Toimintamallin kehittämisessä on sovellettu kasvatustieteellisen toimintatutkimuksen menetelmää (Educational Design Research).
  3. Koulupsyykkaria ja opettajia on haastateltu yhteistyön toimivuudesta ja askelkarttaa kehitetään edelleen. Myös oppilaita haastatellaan, jotta saadaan selville heidän näkemyksiään psyykkarin kanssa työskentelystä sekä koetusta hyvinvoinnista koulussa.
  4. Kehitettävään toimintamalliin perehdytetään tulevia erityisopettajia osana heidän koulutustaan