Työpaketti 4

Työpaketti 4: Vaativan erityisen tuen toimijoiden tutkimusperustainen täydennyskoulutus 

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskenteleville moniammatillisille toimijoille, erityisesti opetustyössä toimiville, järjestettiin 10 täydennyskoulutustilaisuutta vuonna 2019. Täydennyskoulutukset jatkuvat 10 uudella tilaisuudella vuonna 2020 ja yhteisellä loppuseminaarilla keväällä 2021. 

Täydennyskoulutukset 2019: 

  1. Lapsen osallisuus ja oikeudet moniammatillisessa yhteistyössä. Viisi koulutustilaisuutta lapsen näkökulmasta moniammatillisessa yhteistyössä keväällä 2019 (Turku, Oulu, Joensuu, Helsinki, Seinäjoki). 
  1. Vaativa erityinen tuki ja dialogisuus. Viisi koulutustilaisuutta moniammatillisen työskentelyn näkökulmasta syksyllä 2019 (Kuopio, Tampere, Vaasa, Helsinki, Rovaniemi). 

Täydennyskoulutukset 2020: 

  1. Vaativa erityinen tuki ja pedagogiikka. Viisi koulutustilaisuutta tutkimuspohjaisista pedagogisista malleista keväällä 2020 (Kouvola, Oulu, Jyväskylä, Tampere, Pori). 
  1. Esteettömät ja oppimista tukevat toimintaympäristöt. Viisi koulutustilaisuutta, teoreettisia perusteita ja käytännön esimerkkejä, oppimis- ja toimintaympäristöistä vaativaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren näkökulmasta syksyllä 2020 (paikkakunnat varmistuvat myöhemmin). 

Valtakunnallinen loppuseminaari 2021 

 

Täydennyskoulutuksiin liittyvä tutkimus 

Työpakettiin liittyy tutkimus vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kokemista vaativaan erityiseen tukeen liittyvistä koulutuksellisista tarpeista ja siitä, miten näillä hankkeessa tarjotuilla täydennyskoulutuksilla voidaan näihin tarpeisiin vastata. Tutkimuksessa täydennyskoulutustarpeita ja näiden tarjottujen täydennyskoulutusten vastaamista näihin tarpeisiin tarkastellaan vaativan erityisen tuen lisäksi inklusiivisen toimintaympäristön, inkluusioasenteiden ja toimijoiden minäpystyvyyden näkökulmasta. Erityisesti opettajien näkökulmaan keskitytään aiheesta tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa. Tutkimuksen aineisto koostuu kyselylomakkeista sekä haastatteluista.